Skal i bruge en ekstern bogholder?

Har i brug for hjælp til bogføringen? Så kan vi hjælpe jer og i får en ydelse af høj kvalitet til en rimelig pris.

Skal i bruge en revisor der kan lave jeres årsrapport?

CKregnskab kan hjælpe jer med opstilling af årsrapporten og indberetning af selvangivelse, udbytte og meget mere.

Har i brug for en revisor til andre opgaver?

Skal i bruge hjælp i forbindelse med forældrekøb?
Har i behov for hjælp til opstilling af budgettet?
Ønsker i at starte egen virksomhed og skal bruge hjælp til oprettelse mv.?

Ferielukket

Vi holder ferielukket i perioden d. 17/7 – 21/7 2017.

Send gerne en e-mail og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

Telefon forbindelsen er nede 25-10-2016

I forbindelse med CKregnskab har skiftet teleudbyder er der desværre sket en fejl. Den nye og den gamle udbyder har ikke helt fået afstemt datoen for overgangen. Telefonen er derfor nede i dag d. 25-10-2016, men burde virke igen fra i morgen d. 26-10-2016.

Indberetning af moms for 2. kvartal og 1. halvår 2016

Så nærmer tiden sig for indberetning af moms for både 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016. Fristen for indberetning (og betaling) er d. 1. september 2016.

Husk som altid, at fristen for at aflevere materialet til momsen er d. 20. august 2016. Hvis materialet afleveres efter denne dato kan vi ikke garantere at det er klar til indberetning rettidigt.

Ferielukket

CKregnskab holder ferielukket perioden 14/7 – 26/7 2016.

Send en mail eller læg en besked og vi vender tilbage så snart det er muligt.

Indberetning af moms for 1. kvartal 2016

Så er det igen ved at være tid til indberetning af moms. Fristen for indberetning (og betaling) af moms for 1. kvartal 2016 er d. 1. juni 2016.

Husk som altid, at fristen for at aflevere materialet til momsen er d. 20. maj 2016. Hvis materialet afleveres efter denne dato kan vi ikke garantere at det er klar til indberetning rettidigt.

Til dem som endnu ikke har fået afleveret det sidste til regnskabet for 2015, så er dette jo en oplagt mulighed for at få det bragt i orden.

Indberetning af moms for 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015

Så nærmer tiden sig for indberetning af moms for både 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015. Fristen for indberetning (og betaling) er d. 1. marts 2016.

Husk som altid, at fristen for at aflevere materialet til momsen er d. 20. marts 2016. Hvis materialet afleveres efter denne dato kan vi ikke garantere at det er klar til indberetning rettidigt.

Regnskabsafslutning 2015

Så er vi kommet ind i december måned og nærmer os nu årsafslutningen der for rigtigt mange er pr. 31.12.15. Herunder har jeg lavet en liste over nogle af de grundlæggende ting som i skal have styr på til jeres regnskabsafslutning:

1. Kasseoptælling og afstemning: I skal sørge for at tælle kassebeholdningen op pr. 31.12.15. Husk at byttepenge og andre kontantbeholdninger som i endnu ikke har afleveret i banken skal tælles med. Hvis i selv står for bogføringen, så bør kasseoptællingen afstemmes til den kassebeholdning der står anført i jeres balance og afstemningen afleveres sammen med resten af materialet.

2. Bankbeholdninger: Husk at aflevere årsopgørelserne for jeres bankkonti og evt. kontoudtog for hele året eller en afstemning hvis i selv bogfører.

3. Lageroptælling: I skal lave en lagerliste over de varer og materialer i har på lager pr. 31.12.15 med anførsel af indkøbsprisen. Husk at angive på lagerlisten om de angivne priser er inkl. eller ekskl. moms.

4. Igangværende arbejder: I skal aflevere en liste over jeres igangværende arbejder pr. 31.12.15. Det er arbejde i har udført men endnu ikke faktureret.

5. Tilgodehavender hos kunder: Husk at aflevere alle de faktura i har udskrevet i 2015, også selvom de først betales i 2016.

6. Gæld til kreditorer: Husk at aflevere alle de faktura i har modtaget fra kreditorer hvor faktura datoen er i 2015. I skal ligeledes aflevere faktura hvor fakturadatoen er i 2016, men hvor varen eller ydelsen er leveret i 2015.

7. Leasingaftaler: I skal aflevere en kopi af leasingaftaler som i har indgået i 2015.

8. Kørselsregnskab: Hvis i benytter egen bil for virksomheden eller jeres bil er benyttet både til privat og erhverv, så husk at aflevere jeres kørselsregnskab.

Hvis i har spørgsmål må i endelig kontakte mig.

Nye kunder er selvfølgelig også velkomne.
Kontakt mig endelig hvis i vil høre lidt mere om hvad CKregnskab kan tilbyde og i kan evt. få et overslag på hvad løsningen af jeres opgave skal koste.

Indberetning af moms for 3. kvartal 2015

Så har vi netop rundet d. 30. september 2015 og kan se frem til udarbejdelse og indberetning af moms for 3. kvartal 2015. Fristen for indberetning (og betaling) er d. 1. december 2015.

Husk at aflevere materialet i god tid og senest d. 20. november hvis i vil have garanti for at momsen bliver indberettet rettidigt.

Fravalg af revision

Siden 2006 har det været muligt for små virksomheder at foretage et fravalg af revision.

For eksisterende virksomheder kan revisionen kun fravælges på den ordinære generalforsamling.

Nystiftede virksomheder, der ikke ved stiftelsen fravalgte revision, kan fravælge revision på generalforsamlingen efter første regnskabsår.

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Der kan være rigtigt mange penge at spare for en virksomhed ved at fravælge revision, da dette ofte er en bekostelig affære selvom der ikke er stor aktivitet i virksomheden. Revisor bruger rigtigt mange timer på revisionen. Derudover bliver der brugt meget tid på at udfylde skemaer mv. i forbindelse med revisorens kvalitetskontrol. De timer som kunden betaler for til revisorens interne kvalitetskontrol giver i mange tilfælde ikke en direkte værdi for virksomheden. Samtidig er det kun registrerede og statsautoriserede revisorer der kan udføre revision. Deres timepriser er som regel væsentlig højere end virksomheden skal betale for en anden revisor.

Fravalg af revision skal selvfølgelig vurderes nøje. Har man interessenter i form af banker og andre der interesserer sig for påtegningen på regnskabet, så er det ikke sikkert man bare skal foretage et fravalg af revision.

Denne side bruger cookies. Læs mere her.